TTW แจกปันผล 0.30 บ. จ่อขึ้น XD 8 ก.ย.นี้

TTW จ่ายปันผล 0.30 บ. จากผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 จ่อขึ้น XD 8 ก.ย.นี้กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 23 ก.ย.2564


บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัหรือ TTW ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2564 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 8 ก.ย. 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 ก.ย. 2564

Back to top button