OR เคาะปันผล 0.27 บ. ขึ้น XD 8 ก.ย.นี้

บอร์ด OR เคาะจ่ายปันผลเงินปันผล 0.27 บ./หุ้น เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 8 ก.ย.64 พร้อมจ่าย 23 ก.ย.64


บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2564 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสะสม เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 8 ก.ย. 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 ก.ย. 2564

Back to top button