“รมว.ดีอีเอส” เยี่ยมชมศูนย์ไทยคม ก่อนโอนสู่ NT 11 ก.ย.นี้

“ชัยวุฒิ” รมว.ดีอีเอส เข้าเยี่ยมชมศูนย์ไทยคม เช็กความเรียบร้อย ก่อนโอนทรัพย์สินสัมปทานให้ NT 11 ก.ย. 2564 ประสานงานผู้ใช้บริการแล้ว ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่มีสะดุด ลั่นนึกถึงผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นหลัก


นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมความพร้อมในการปฏิบัติการควบคุมดาวเทียมของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NTสถานีดาวเทียมไทยคม จังหวัดนนทบุรี โดยมีนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ NT กล่าวสรุปเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินของโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ ภายหลังสิ้นสุดสัญญาดำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ

“ที่ผ่านมากระทรวงฯ และ NT ได้มีการเตรียมการและดำเนินการร่วมกันมาโดยตลอด รวมทั้งได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการขอใบอนุญาตต่างๆ เพื่อให้ NT สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ NT ได้ประสานงานกับผู้ใช้บริการวงจรดาวเทียมแล้ว ซึ่งภายหลัง 10 ก.ย. 64  จะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องแน่นอน

ทั้งนี้ ยืนยันว่า การให้ NT มาเป็นผู้บริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนนี้ ได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นหลัก รวมทั้งผู้ใช้บริการจะสามารถได้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และภาครัฐได้ประโยชน์ โดยสามารถเสริมสร้างศักยภาพให้ภาครัฐมีโครงสร้างพื้นฐาน สร้างความมั่นคงด้านการสื่อสารผ่านดาวเทียม สร้างโอกาสให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ และความสามารถในการควบคุมดาวเทียม รวมถึงสามารถให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อใช้งานวงโคจรดาวเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” นายชัยวุฒิ กล่าว

Back to top button