ผู้ถือหุ้นใหญ่ TYCN ขายบิ๊กล็อต 482.65 ลบ. ดึง “เพอเพิล เมทอล” ถือหุ้น 24%

“ไทยคูน กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล” ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TYCN ขายบิ๊กล็อต 482.65 ลบ. ดึง “เพอเพิล เมทอล” ถือหุ้น 24% ยันไม่กระทบโครงสร้างบอร์ดบริหารและนโยบายการดำเนินงานของบริษัท


บริษัท ไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TYCN  ระบุว่า บริษัทได้รับการแจ้งจากผู้ถือหั้น เรื่องการขายหุ้นบริษัทตามที่ปรากฎในรายการซื้อขายหุ้น TYCN ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) โดยบริษัท ไทยคูน กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ถือหุ้นใหญ่ได้จำหน่ายหุ้นที่ตนถือไว้ในวันที่ 27 ก.ย.2564 จำนวน  143,219,736 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้วให้แก่ บริษัท เพอเพิล เมทอล จำกัด มูลค่ารวม 482.65 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

ทั้งนี้จากข้อมูลที่บริษัทได้รับแจ้งมาทรายว่ายังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมรหน้าที่ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทำคําเสนอซื้อหลักทรัพย์หรือ Tender Offer แต่อย่างใด

อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โครงสรางคณะผู้บริหาร โครงสร้างการจัดการ โครงสร้างและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด หากมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Back to top button