“วิไล ตั้งคารวคุณ” เทขาย DPAINT เกือบเกลี้ยงพอร์ต 8.7%

“วิไล ตั้งคารวคุณ” ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 3 ของ DPAINT เทขายหุ้นเกือบเกลี้ยงพอร์ต 20 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 8.69% เหลือถือ 0.87%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) หรือ DPAINT โดย นางวิไล ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 28 ต.ค.2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 8.6956% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.8695% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง นางวิไล ตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 3 ของ DPAINT ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 22,000,000 หุ้น หรือ 9.57%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ DPAINT มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท เดลต้า กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 60,000,000 26.09
2. นาย อาจณรงค์ ตั้งคารวคุณ 22,000,000 9.57
3. นาง วิไล ตั้งคารวคุณ 22,000,000 9.57
4. นาย รณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ 22,000,000 9.57
5. นางสาว วาณุภัณฒ์ ตั้งคารวคุณ 22,000,000 9.57
6. นาย อรรถพล ตั้งคารวคุณ 22,000,000 9.57
7. ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่ 2) 6,650,000 2.89
8. นาย ธนกฤต เลิศผาติ 3,006,000 1.31
9. นาย ภาณุภณ วรพาณี 3,000,000 1.30
10. น.ส. จิระวรรณ ไชยพงศ์ผาติ 3,000,000 1.30

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22/10/2564)

Back to top button