JASIF กำไรไตรมาส 3 เฉียด 1.7 พันลบ. หนุนงวด 9 เดือนแตะ 5.5 พันลบ.

JASIF รายงานกำไรไตรมาส 3/64 เฉียด 1.7 พันลบ. จากปีก่อน 2.4 พันลบ. ส่วนงวด 9 เดือนแตะ 5.5 พันลบ. จากปีก่อน 6.5 พันลบ.


กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 มีกำไรดังนี้

โดยรายได้รวมสำหรับไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับ 2,540.66 ล้านบาท ลดลง 0.01% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.04% จากไตรมาสก่อน โดยมาจากรายได้ค่าเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสง 2,535.95 ล้านบาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และไม่เปลี่ยนแปลงจากไตรมาสก่อน และรายได้ดอกเบี้ย 4.38 ล้านบาท ลดลง 11.87% จากไตรมาส เดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 22.01% จากไตรมาสก่อน

ขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมสำหรับไตรมาส 3 ปี 2564 เท่ากับ 366.15 ล้านบาท ลดลง 1.30% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.54% จากไตรมาสก่อน โดยเป็นค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 30.40 ล้านบาท ลดลง 3.46%จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1.00% จากไตรมาสก่อน ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 132.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.49% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 0.27% จากไตรมาสก่อน (ประกอบด้วยค่าบริหารดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สิน 100.33 ล้านบาท ค่าสิทธิแห่งทาง 29.42 ล้านบาท ค่าประกันภัย 2.50 ล้านบาท) ต้นทุนทางการเงิน 199.67 ล้านบาท ลดลง 3.52% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 0.23% จากไตรมาสก่อน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73.30% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและเพิ่มขึ้น 85.02% จากไตรมาสก่อน

ทั้งนี้ ในไตรมาส 3 ปี 2564 กองทุนมีกําไรจากการลงทุนสุทธิ 2,174.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.21% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 0.04% จากไตรมาสก่อน ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 499.93 ล้านบาท (ในเดือนกันยายน 2564 กองทุนได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสงให้เป็นมูลค่ายุติธรรมใหม่ ซึ่งเป็นมูลค่า 99,700.00 ล้านบาท จึงรับรู้ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการประเมินมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าวจำนวน 500.00 ล้านบาท) การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับ 1,674.58 ล้านบาท ลดลง 32.20% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 19.31% จากไตรมาสก่อน

พร้อมกันนี้ บริษัทเตรียมจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564  และกำไรสะสม เป็นเงินสด 0.22 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 19 พ.ย.64 และกำหนดจ่าย 8 ธ.ค.64

Back to top button