SGP รายได้โตแกร่ง! หนุนกำไรไตรมาส 3 พุ่ง 140% แตะ 1.32 พันลบ.

SGP รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 3/64 มีกำไร 1.32 พันลบ. โต 136.77% จากปีก่อนมีกำไร 557 ลบ. รับรายได้ขายโต - กำไรอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่ม


บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย, จากการขนส่ง, และการให้บริการ เป็นจำนวนเงิน 19,813.53 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ งวดเดียวกันของปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 12,668.79 ล้านบาท ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 7,144.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.40 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลก (CP Saudi Aramco) ที่สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯมีรายได้อื่นเป็นจำนวนเงิน 196.35 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมีจำนวนเงิน 186.71ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวนเงิน 9.64 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.16 สาเหตุหลักมาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

Back to top button