ORI ไฟเขียว บ.ลูก ซื้อหุ้น “ไทย ลีฟฯ” ลุยธุรกิจนำเข้า-ผลิตเมล็ดกัญชง

ORI อนุมัติให้ “ออริจิ้น เฮลท์แคร์” เข้าซื้อหุ้น บริษัท ไทยลีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด” ลุยธุรกิจนำเข้า-ผลิตเมล็ดกัญชง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ THAI LEAF


นายพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ได้มีอนุมัติให้ บริษัท ออริจิ้น เฮลท์แคร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 93.74 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดในออริจิ้น เฮลท์แคร์ เข้าซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท ไทย ลีฟ ไบโอเทคโนโลยี จำกัด (THAI LEAF) ซึ่งเป็นบริษัทจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้า และผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด ของ THAI LEAF โดยเมื่อการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทเสร็จ จะมีโครงสร้างการถือหุ้น เป็นดังนี้

โครงสร้างการถือหุ้นก่อน-หลังการเข้าซื้อหุ้น

 

Back to top button