ครม.ไฟเขียวซื้อ “ไฟเซอร์” เพิ่ม 30 ล้านโดส คาดส่งมอบไตรมาส 1-3 ปี 65

ครม.เห็นชอบแผนจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์สำหรับปี 2565 จำนวน 30 ล้านโดส ซึ่งคาดว่าจะมีการส่งมอบในช่วงไตรมาส 1-3 ของปี 2565


นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับปี 65 จำนวน 30 ล้านโดส ตามแผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไทย หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้มีมติเห็นชอบไปแล้ว ซึ่งจะทำให้ในปี 64-65 ประเทศไทยจะมีวัคซีนไฟเซอร์รวมทั้งหมด 60 ล้านโดส

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์จำนวน 30 ล้านโดสนี้ในช่วงไตรมาส 1-3 ของปี 65 ซึ่งครอบคลุมกรณีที่ไฟเซอร์ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวัคซีน (Adapted Product) จากวัคซีนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นวัคซีนที่มีการพัฒนาใหม่เมื่อมีการพัฒนาสำเร็จ เป็นวัคซีน Gen ใหม่ที่เป็นวัคซีนสำหรับเด็ก

“การดำเนินการจัดซื้อวัคซีนเป็นตามสัญญา Manufacturing and Supply Agreement ที่เป็นสัญญาหลัก ทำให้มีจำนวนวัคซีนที่ประเทศไทยจัดซื้อจากไฟเซอร์รวมทั้งสิ้น 60 ล้านโดส” นายธนกร กล่าว

พร้อมกันที่ ครม.ยังเห็นชอบการลงนามในสัญญา Third Amendment to Manufacturing and Supply Agreement ระหว่างกรมควบคุมโรค และบริษัท ไฟเซอร์ จำกัด โดยให้อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาดังกล่าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

Back to top button