“ศบค.” ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินถึงสิ้น ม.ค.65 ยกเลิกพท.แดงเข้ม-เพิ่มจว.นำร่องท่องเที่ยว

“ศบค.ชุดใหญ่” มีมติขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีก 2 เดือน ถึง 31 ม.ค.65 รวมถึงยกเลิกพื้นที่ควบคุมสีแดงเข้ม และปรับเพิ่มพื้นที่ร่องการท่องเที่ยวเป็น 7 จังหวัด


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การโควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.ชุดใหญ่) ได้มีมติเห็นชอบเรื่องสำคัญ ได้แก่

1.ขยายเวลาประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีก 2 เดือนถึง 31 ม.ค.65

2.ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ดังนี้ พื้นที่ควบควบสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 6 จังหวัด ปรับเป็น 0 จังหวัด ทั้งนี้ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 39 จังหวัด ปรับเป็น 23 จังหวัด พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 23 จังหวัด ปรับเป็น 23 จังหวัด

พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 5 จังหวัด ปรับเป็น 24 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) ไม่มี และพื้นที่สีฟ้า (นำร่องการท่องเที่ยว) 4 จังหวัด ปรับเป็น 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระบี่ กาญจนบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พังงา และภูเก็ต

3.อาจผ่อนผันเปิดสถานบันเทิงก่อน 16 ม.ค.65 หากเตรียมความพร้อมได้เร็ว

4.ให้ผู้เดินทางเข้าประเทศทุกช่องทางตรวจ ATK แทน RT-PCR พร้อมลดกักตัว และเห็นชอบให้ออกวัคซีนพาสปอร์ตแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม”

5.อนุญาต MOU นำเข้าแรงงานต่างด้าว 1 ธ.ค. เป้าหมาย 4.2 แสนคนของกระทรวงแรงงาน กำหนดสถานที่กักตัวใน 5 จังหวัด

Back to top button