NEWS ปิดดีลซื้อ “Broker Seat” รุกธุรกิจ FinTech เล็งเปิดบริการ เม.ย.65

NEWS ส่งบริษัทย่อย “ลิเบอเรเตอร์” เข้าซื้อ “Broker Seat” จาก “เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์” เดินหน้ารุกธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน FinTech วางแผนเปิดให้บริการ เม.ย.65


นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NEWS เปิดเผยว่า บริษัท ลิเบอเรเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ NEWS ลงนามในสัญญาซื้อขาย Broker Seat จากบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเดินหน้าลุยสู่ธุรกิจเทคโนโลยีการเงินหรือ FinTech

สำหรับการเข้าทำธุรกรรมซื้อและรับโอนทรัพย์สินดังกล่าวเป็นการซื้อ Broker Seat หรือสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมายเลข 21) การเป็นสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

รวมทั้งบรรดาสิทธิทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสิทธิในการเป็นสมาชิกตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) และสิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิในการเป็นสมาชิกสำหรับธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใด ๆ จากบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

โดยการซื้อและรับโอนทรัพย์สินที่ซื้อขายจะส่งผลดีต่อบริษัทย่อยมากกว่าดำเนินการสมัครเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงกองทุน และหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง เพราะการรับโอนทรัพย์สินที่ซื้อขายใช้ระยะเวลาในการเริ่มประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสร้างรายได้ให้กับบริษัทย่อยในระยะเวลาที่สั้นกว่าการสมัครสมาชิกใหม่ ทั้งเป็นการลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่สมาชิกใหม่ต้องชำระในช่วงเวลาตลอด 3 ปีแรกด้วย

นายกฤษฎา กล่าวเพิ่มเติมว่า นักลงทุนเตรียมนับถอยหลังต้อนรับธุรกิจ FinTech จาก NEWS ได้เลย ซึ่งจะมีจุดเด่นสำคัญที่กำหนดขึ้นมาเพื่อแก้ไขจุดอ่อนทางธุรกิจหรือปัญหาที่ลูกค้าประสบอยู่ (Pain point) ไม่ให้เป็นอุปสรรคขัดขวางการลงทุนอีกต่อไป และเตรียมเปิดแถลงแผนธุรกิจในเร็ววันนี้

“โดยหากขั้นตอนดำเนินงานเตรียมความพร้อมต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นตามกำหนดการ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการได้ราวเดือนเมษายน ปี 2565” นายกฤษฎา กล่าว

Back to top button