ผถห.CHAYO ไฟเขียวแจกปันผล “หุ้น-เงินสด” 26 ม.ค.65

ผู้ถือหุ้น CHAYO ไฟเขียวอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0018519 บ. รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.0185186 บ. กำหนดจ่าย 26 ม.ค.65


นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ รวมทั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า นำทีมคณะกรรมการของบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในโอกาสประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564

โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 64 ในอัตรา 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0018519 บาท รวมจ่ายปันผลทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.0185186 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 10 มกราคม 2565 กำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 26 มกราคม 2565 งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ CHAYO เมื่อเร็ว ๆ นี้

Back to top button