ตลท.จับ BE8-K ติด “แคชบาลานซ์” คุมเข้ม PSG ระดับ 2 เริ่ม 10 ม.ค.นี้

ตลท.จับ BE8, K, K-W1 ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 1 เริ่ม 10 ม.ค.- 28 ก.พ.65 ขยายเวลา MACO, MACO-W3, MONO, UBE เริ่ม 10 ม.ค.- 28 ม.ค.65 ส่วน PSG ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 2 เริ่ม 10 ม.ค.- 28 ม.ค.65 และขยายเวลา TRC ติด “แคชบาลานซ์” ระดับ 3


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ1 : Cash Balance ได้แก่ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8, บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) หรือ K, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ K-W1 มีผล 10 .. 2565 – 18 .. 2565

พร้อมขยายช่วงเวลา บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO, ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท มาสเตอร์แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 หรือ MACO-W3, บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO, บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE มีผล 10 .. 2565 – 28 .. 2565

อีกทั้งได้ประกาศหลักทรัพย์ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 2 ได้แก่ บริษัท พีเอสจีคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PSG มีผล 10 .. 2565 – 28 .. 2565

นอกจากนี้ได้ขยายช่วงเวลาหลักทรัพย์ที่ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 3 ได้แก่ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRC มีผล 10 .. 2565 – 28 .. 2565

Back to top button