“สรรพากร” หารือ “ธปท.-ก.ล.ต.” เร่งสรุปเกณฑ์คิดภาษีกำไร “คริปโท” คาดแล้วเสร็จ ม.ค.65

“กรมสรรพากร” เร่งดำเนินการหารือ ธปท.และ ก.ล.ต. สร้างความชัดเจนหลักเกณฑ์การคิดคำนวนภาษีจากกำไรคริปโทเคอเรนซี ให้มีความเหมาะสม คาดแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.65


นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กรมสรรพากร เร่งสร้างความชัดเจนในเรื่องของหลักเกณฑ์การคิดคำนวนภาษีจากกำไร การขายหรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ คริปโทเคอเรนซี ให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปนั้น ขณะนี้ กรมสรรพากรกำลังเร่งดำเนินการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางหลักเกณฑ์การคิดภาษีจากกำไรการขายหรือการลงทุนในคริปโทเคอเรนซีให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค.2565

ขณะเดียวกัน กรมสรรพากรได้เร่งหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนที่ดำเนินการในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อนำมาจัดทำแนวทางการปฏิบัติในการเก็บภาษีเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนและบริบทในปัจจุบัน โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

” ในช่วงเกือบปีที่ผ่านมา การลงทุนและการแลกเปลี่ยนคริปโทเคอเรนซีของประเทศไทยมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ทั้งสำหรับผู้เสียภาษีและกรมสรรพากร ซึ่งกรมสรรพากรไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ ได้มีการศึกษาและประมวลผลต่างๆ มาโดยตลอด แต่ต้องยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ซึ่งกรมสรรพากรกำลังเร่งดำเนินการเพื่อหาความชัดเจนในเรื่องนี้ “  นายเอกนิติ กล่าว

ทั้งนี้ กรมสรรพากรยังคงยึดแนวทางของการถือเอาผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง (Taxpayer-Centric) จึงพร้อมที่จะหาแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จากการถือครองหรือได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการลงทุน และสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากนวัตกรรมทางการเงินดังกล่าวของประเทศต่อไป

นอกจากนี้ กรมสรรพากร เตรียมเสนอแนวทางการจัดเก็บภาษีการลงทุนในคริปโทเคอเรนซี โดยเน้นเก็บจากการเทรด และการขุดเป็นหลักในอัตรา 15% แต่ผู้ที่มีกำไรไม่เกิน 2.1 แสนบาท/ปีจะไม่ต้องเสียภาษี เพียงแต่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือน มี.ค.2565 นี้

Back to top button