RT โชว์ Q1 คว้างาน 8 โครงการ 1.89 พันล. หนุนแบ็คล็อกแตะเป้า 8.5 พันล. ทยอยรับรู้ต่อเนื่อง

RT เผยในช่วงเดือนม.ค.-มี.ค.65 คว้างานภาครัฐ-เอกชน มูลค่า 1.89 พันลบ. ประกอบด้วยงานที่ลงนามสัญญาและรอเรียกลงนามสัญญา หนุนแบ็คล็อก 8.5 พันลบ. ทยอยรับรู้ Q1/65


นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค เปิดเผยว่า บริษัทรับได้งานใหม่จากทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 8 โครงการ ในช่วงระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม 2565 มูลค่ารวม 1,896.86 ล้านบาท

ประกอบด้วย งานที่ลงนามสัญญาแล้วมีจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลอง ทวีวัฒนาบริเวณคอขวด สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร, โครงการจ้างเหมาทำการฟื้นฟูทางหลวง หมายเลข 2013 ตอน บ่อโพธิ์-โคกงาม, โครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 21 ตอน สะพานพุแค-แยกมะนาวหวาน และโครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ดอนไชย-ห้วยหญ้าไทร

นอกจากนี้ บริษัทมีงานรอเรียกลงนามสัญญา จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างโครงสร้างเสริมเสถียรภาพของลาดดิน และป้องกันการเคลื่อนตัวของแนวท่อ, โครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 333 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา-ท่าน้ำอ้อย, โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 2216 ตอน โคกมน-กกกะทอน และ งาน Pre-Construction Geotechnical Investigation โครงการรถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญา 1 ช่วงเด่นชัย-งาว

สำหรับการเข้ารับงานใหม่ดังกล่าวจะช่วยเสริมให้บริษัทมีงานที่หลากหลายมากขึ้น โดยเริ่มดำเนินงานก่อสร้างไปแล้วในเดือนมกราคม และทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 1/65 เป็นต้นไป ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) เติบโตตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่ 8,500 ล้านบาท

Back to top button