ขนทัพ 90 หุ้นปันผล XD สัปดาห์หน้า! PAP-GBX-UPOIC-MSC นำทีมยีลด์สูงเกิน 6 %

ขนทัพ 90 หุ้นปันผลขึ้นเครื่องหมาย XD ในสัปดาห์หน้า (7-11 มี.ค.2565) PAP-GBX-ASP-UPOIC นำทีมยีลด์สูงเกิน 6%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในสัปดาห์หน้า( 7-11 มี.ค.2565) มีหลักทรัพย์ประกาศจ่ายเงินปันผลและเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD (ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล) จำนวน 90 หลักทรัพย์ประกอบด้วย BROCK, GFPT, SAT, SONIC, SPRC, TEAM, TK,TKN, XO, BEM, CMC, CPW, DMT, DRT, MEGA, NDR, TTW, UTP, ASN, BDMS, CPL, GBX, INSET, KIAT, NCH, NVD, RWI, SGP, SVT, TCCC, TIGER, TPIPL, TSE, TU, VIH, VL, WICE, WORK, APURE, ASP, ASW, BKD, BKI, BUI, CV, FMT, FSMART, ICN, LST, MSC, MST, MTI, NSI, PAP, PHOL, PROS, PSH, PTG, RPH, SIS, SISB, SNP, SUSCO, SYNEX,TNP, TQM, TWP,UAC,UPOIC, UVAN, WFX ,WINNER ,AJ, AS, BGRIM, BH ,BM ,DDD ,EA ,ECF ,HANA, HARN, HL,PK, SCP, SFT, SVOA, TPP, TRUE,TVO ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในหุ้นกลุ่ม SET50 และ SET100

ดังนั้นทีมข่าว “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” จึงทำการรวบรวมกลุ่มหุ้นเตรียมจ่ายปันผลในช่วงดังกล่าวมานำเสนอ อีกทั้งเพื่อเป็นทางเลือกเข้าเก็บหุ้นปันเด่นผลในยามภาวะตลาดหุ้นผันผวนและขาดปัจจัยบวกหนุน แถมหุ้นดังกล่าวให้อัตราเงินปันผลตอบแทนสูง (Dividend Yield) หรือ ยีลด์สูง ดังตารางประกอบ

ทั้งนี้จากการสำรวจข้อมูลดังกล่าวพบว่ามี 4 หลักทรัพย์ที่ให้อัตราเงินปันผลตอบแทนสูงเกิน 6% ประกอบด้วย PAP,GBX,ASP, และ UPOIC  โดยบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP ให้ Dividend Yield สูงสุด 12.54% โดยประกาศจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.84 บาทต่อหุ้น โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่10 มี.ค. 2565 วันที่จ่ายปัน 20 พ.ค. 2565

ส่วนบริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GBX ให้ Dividend Yield สูงสุด 6.47% โดยประกาศจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.11 บาทต่อหุ้น โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 9 มี.ค. 2565 วันที่จ่ายปัน 10 พ.ค. 2565

ด้านบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC ให้ Dividend Yield สูงสุด 6.08% โดยประกาศจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.38 บาทต่อหุ้น โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 10 มี.ค. 2565 วันที่จ่ายปัน 22 เม.ย. 2565

ส่วนบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ UPOIC ให้ Dividend Yield สูงสุด 6.21% โดยประกาศจ่ายปันผลงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.50บาทต่อหุ้น โดยวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 10 มี.ค. 2565 วันที่จ่ายปัน 6 พ.ค. 2565

*อนึ่ง การขึ้นเครื่องหมาย XD (ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล) นั้น หมายความว่านักลงทุนที่ซื้อหุ้นในวันนี้จะไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล ดังนั้นการที่นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่ติดเครื่องหมาย XD ในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD อาจทำให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนน้อย และการขึ้นเครื่องหมาย XD จะกระทบต่อราคาหุ้นในทางลบ ซึ่งหลังจากวันขึ้นเครื่องหมาย XD ราคาหุ้นมักปรับตัวลงด้วยจำนวนเงินที่จ่ายปันผล

Back to top button