ผู้ถือหุ้น SA ไฟเขียวปันผล 0.049 บ. แจกวอร์แรนต์ฟรี

ผู้ถือหุ้น SA ไฟเขียวปันผลงวดปี 64 หุ้นละ 0.049 บ. กำหนดจ่าย 29 เม.ย.65 พ่วงแจกวอร์แรนต์ฟรี อัตรา 100 : 35 จ่อเพิ่มทุนไม่เกิน 118 ล้านหุ้น เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด


ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานกรรมการ และคุณขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) หรือ SA เปิดเผยว่า ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 2564 อัตรา 0.049 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 58.27 ล้านบาท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฎ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน นี้ พร้อมจัดสรรวอร์แรนท์ฟรี (SA-W1) สัดส่วน 100 หุ้น ต่อ 35 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฎ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 และมีมติเพิ่มทุนไม่เกิน 118 ล้านหุ้น เพื่อจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP)

Back to top button