GGC ไตรมาส 1 กำไรโตสนั่น 4 เท่าตัว! แตะ 487 ลบ. อานิสงส์รายได้ขายเพิ่ม

GGC ไตรมาส 1 กำไรโตสนั่น 4 เท่าตัว! แตะ 487 ลบ. จากงวดเดียวกันของปีก่อน มีกำไร 94 ลบ. อานิสงส์รายได้ขายเพิ่ม


บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมทั้งหมด 7,316 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 47% และมี Adjusted EBITDA จำนวน 466 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 155% ทั้งนี้บริษัทฯ รับรู้ผลกระทบจาก Stock Gain & NRV จำนวน 246 ล้านบาท ส่งผลให้ในไตรมาส 1 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 487 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 393 ล้านบาท หรือคิดเป็น 418%

โดยมีรายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์อยู่ที่ 4,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 18% สาเหตุหลักมาราคาขายเมทิลเอสเทอร์ที่ปรับตัวสูงขึ้น 30% ตามราคาน้ำมันปาล์มดิบ นอกจากนี้บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กลีเซอรีนบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น 405 ล้านบาท เป็นผลมาจากราคาขายและปริมาณการขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 153% และ 9% ตามลำดับ เนื่องจากปริมาณอุปสงค์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาด ทั้งนี้จากราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้อัตรากำไรของผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้น จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มี EBITDA อยู่ที่ 430 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 224 ล้านบาท หรือคิดเป็น 109%

นอกจากนี้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์ อยู่ที่ 2,318 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 218% จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 77% และราคาผลิตภัณฑ์แฟตตี้แอลกอฮอล์เฉลี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้น 65% ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในไตรมาส 1 อีกทั้งกำลังการผลิตที่กลับมาผลิตได้เต็มกำลัง เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน

Back to top button