RCL บุ๊กพิเศษ! ดันกำไร Q1 โตกว่า 180% มาที่ 8.22 พันลบ.

RCL รายงานกำไรไตรมาส 1/65 โต 180% มาที่ 8.22 พันลบ. จากปีก่อนกำไร 2.94 พันลบ. หลังบันทึกพิเศษกลับการด้อยค่าทรัพย์สิน


บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/65 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.65 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยผลกำไรไตรมาส 1 เติบโตกว่า 180% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แม้จะเป็นไตรมาสที่มีช่วงวันหยุดเทศกาลจำนวนมาก เนื่องจากมีกำไรจากการบวกกลับการด้อยค่าของทรัพย์สินในไตรมาส 4/64 (หากไม่รวมรายการดังกล่าว กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 13%)

ทั้งนี้ ปริมาณการขนส่งตู้สินค้าไตรมาส 1 เพิ่มขึ้น 11% เป็นจำนวนกว่า 572,000 ตู้ นอกจากนี้ผลจากภาวะความแออัดของท่าเรือที่ยืดเยื้อ ทำให้กำลังการผลิตทั่วโลกลดลง นำไปสู่รายได้จากการเดินเรือต่อตู้เพิ่มขึ้น 86% ซึ่งเพิ่มขึ้นสูงกว่า 25,000 บาทต่อตู้ เป็นผลให้ส่วนของรายได้เพิ่มขึ้น 106% และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4/65 ซึ่งเป็นไตรมาสที่มีผลการดำเนินงานรายได้มาสแข็งแกร่งที่สุด รายได้จากการเดินเรือประจำไตรมาสนี้แสดงการเติบโต 2% (หรือคิดเป็น 13% เมื่อไม่รวมกำไรจากการด้อยค่า)

Back to top button