SIRI ไตรมาส 1 กำไรหด 21% เหลือ 302 ลบ. หลังรายได้ขายบ้าน-คอนโดลด

SIRI เปิดงบไตรมาส 1 กำไรหด 21% เหลือ 302 ลบ. จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไร 384 ลบ. เนื่องมาจากรายได้ขายบ้าน-คอนโดลด


บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2565 ดังนี้

โดยบริษัทมีรายได้จากโครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 1/2565 ลดลงที่ร้อยละ 29 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากโครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 1/2564 ปัจจัยหลักมาจากการเลื่อนเปิดโครงการแนวราบ จำนวน 4 โครงการในไตรมาสที่ 1 และการปรับราคาเพิ่มขึ้นเพื่อดำรงความสามารถในการทำกำไร โดยรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียม โครงการบ้านเดี่ยว และโครงการทาวน์โฮม ลดลงที่ร้อยละ 48 ร้อยละ 30 และร้อยละ 5 ตามลำดับ

สำหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวปรับลดลงที่ร้อยละ 30 จากจำนวน 3,272 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2564 มาอยู่ที่จำนวน 2,293 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2565 ส่วนรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมปรับลดลงที่ร้อยละ 20 จากจำนวน 1,659 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2564 มาอยู่ที่จำนวน 858 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1/2565

นอกจากนี้ต้นทุนค่าบริหารโรงแรมเพิ่มขึ้นจากจำนวน 121 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2564 มาอยู่ที่ 194 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2565ในขณะที่ต้นทุนบริการอื่น ซึ่งครอบคลุมไปถึงต้นทุนธุรกิจโรงแรมและต้นทุนธุรกิจโรงเรียน เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 102 จากไตรมาสที่ 1/2564

ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาส 1/2565 มีจำนวน 899 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.2 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ร้อยละ 12.1 ในไตรมาสที่ 1/2564 สาเหตุหลักเกิดจากค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการพนักงานกลับสู่ระดับปกติ

Back to top button