“อดิศักดิ์-เอกชัย” ควักเงิน 113 ลบ. ไล่เก็บ JMART การันตีผลงาน “เครือเจมาร์ท” โตยกแผง

“อดิศักดิ์-เอกชัย” ไล่เก็บหุ้น JMART เพิ่ม มูลค่ารวมกว่า 113.14 ลบ. สะท้อนความเชื่อมั่นว่าผลประกอบการของทุกบริษัทในเครือจะสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานผลการทำรายการซื้อ-ขายของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART พบว่า นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ JMART เข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญของ JMART ติดต่อกัน 3 วันทำการ (17-19 พ.ค.) คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ได้มา 800,000 หุ้น รวมมูลค่า 42.70 ล้านบาท ทั้งนี้ หลังทำรายการดังกล่าว นายอดิศักดิ์ จะถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 191,200,916 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 13.52% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นอกจากนี้ ยังมีรายชื่อ นายเอกชัย สุขุมวิทยา ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เข้าซื้อหุ้น 3 วันทำการ (18-20 พ.ค.65) คิดเป็นจำนวนหุ้นที่ได้มา 1,300,000 หุ้น รวมมูลค่า 70.44 ล้านบาท ทั้งนี้ หลังเข้าทำรายการดังกล่าว นายเอกชัย จะถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 117,446,518 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 8.30 % ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้น JMART เพิ่มของทั้ง 2 ราย สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นว่าบริษัทในเครือเจมาร์ทจะสามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

โดยก่อนหน้านี้ นายอดิศักดิ์ เผยถึงผลงานโค้งแรกของปี 2565 ว่า ภาพรวมบริษัทในกลุ่มเดินตามเป้าหมายโดยธุรกิจด้านการเงินยังคงเป็นไฮไลท์สำคัญในการเติบโต ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพของเจเอ็มทีสนับสนุนกำไรที่แข็งแกร่งเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และ Ecosystem ที่สนับสนุนโอกาสใหม่ๆ ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อการเติบโตแบบ Exponential Growth หรือตั้งเป้าปี 2565 เติบโตไม่ต่ำกว่า 50% พร้อมเชื่อว่าบริษัทเติบโตได้ 50% ในช่วง 3 ปีนับจากนี้ (ปี 2565-2567)

Back to top button