SENAJ ตั้ง “เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ 1” รองรับพัฒนาอสังหาฯในอนาคต

SENAJ ตั้ง “เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ 1” ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.97 เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต


บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ SENAJ  เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทเมื่อวันที่26 พฤษภาคม 2565มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ภายใต้ชื่อ  บริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ 1 จำกัด (เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ 1) จำนวนหุ้นสามัญ 9,997 หุ้น มูลค่าเงินลงทุน 999,700 บาท หุ้นละ 100 บาท โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการในอนาคต

Back to top button