“ตลท.” เตือน SF เทรดวันสุดท้าย 31 พ.ค. ก่อนเพิกถอน 1 มิ.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน SF เข้าเทรดวันสุดท้ายวันที่ 31 พ.ค.65 ก่อนเพิกถอนหลักทรัพย์วันที่ 1 มิ.ย.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งเตือนก่อนเพิกถอนหลักทรัพย์ บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SF โดยวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จะเป็นวันสุดท้ายของการซื้อขายหลักทรัพย์ และจะเพิกถอนหลักทรัพย์ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

Back to top button