BTS รายได้หด! กดกำไรปี 64/65 วูบ 16% แตะ 3.82 พันลบ. แจกปันผล 0.16 บ.

BTS รายได้รับเหมา-งานติดตั้งระบบหด! กดกำไรปี 64/65 วูบ 16% แตะ 3.82 พันลบ. แจกปันผล 0.16 บ. ขึ้น XD 3 ส.ค.นี้


บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  หรือ BTS รายงานผลประกอบการงวดปี 64/65  (เมษายน 2564 – มีนาคม 2565) มีดังนี้

บริษัทรายงานผลประกอบการประจำปี 2564/65 โดยมีรายได้รวม จำนวน 31,195 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 26.2% หรือลดลง 11,055 ล้านบาท จากปี 2563/64 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการรับเหมาจำนวน 11,713 ล้านบาท จากการลดลงของรายได้งานก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง

รวมถึงรายได้จากการให้บริการติดตั้งงานระบบและการจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่สำหรับโครงการส่วนต่อขยาย สายสีเขียวเหนือที่ลดลง เนื่องจากอยู่ในช่วงท้ายของการก่อสร้าง และกำไรจากการขายที่ดินลดลงจำนวน 1,497 ล้านบาท

อย่างไรก็ดีการลดลงของรายได้ รวมบางส่วนถูกชดเชยด้วยรายได้จากการบริการและการขายที่เพิ่มขึ้น จำนวน 2,744 ล้านบาท จากการควบรวมผลการดำเนินงาน Fanslink โดย วีจีไอ ซึ่งเริ่มควบรวมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 และรายได้ดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้น จำนวน 522 ล้านบาท

นอกจากนี้ BTS ได้ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น งวดดำเนินงานวันที่ 1 เม.ย. 2564 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2565  กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) ในวันที่ 3 ส.ค.2565

Back to top button