“โควิด” วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 3,185 คน เสียชีวิต 23 ราย

“โควิด” วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 3,185 คน เสียชีวิต 23 ราย ดันเสียชีวิตสะสม 8,564 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (9 มิ.ย.2565) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 3,185 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยใน 3,185 ราย และจากต่างประเทศ – ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 2,253,617 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 3,326 ราย หายป่วยสะสม 2,253,034 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 25,262 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 23 ราย เสียชีวิตสะสม 8,564 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 678 ราย

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "COVID-19 ศูนย์ข้อมูล กรมประซาสัมพันธ์ สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย 9 มิถุนายน 2565 หายป่วยวันนี้ +3,326 หายป่วยสะสม ตังแต่ มกราคม 2565 2,253,034 จำนวนผู้ป่วยใหม่วันนี้ +3,185 ผู้ป่วยในประเทศ ผู้ป่วยจากต่างประเทศ +3,185 ป่วยสะสม ตั้งแต่ มกราคม 2565 2,253,617 กำลังรักษา 25,262 ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 678 สรุปสถานการณ์ ศูนย์ข้อมูล นการณ์ ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เสียชีวิตเพิ่ม 23 เสียชีวิตสะสม ต่1มกราคม2565 8,564 สายด่วน1 EOCกระทรวงสาธารณสุข"

Back to top button