ยกเว้นชั่วคราว! ครม.ไฟเขียว ตปท. บินเข้าไทยไม่ต้องกรอกแบบ ตม.6

ครม.ไฟเขียว ยกเว้นการใช้แบบ ตม.6 สำหรับ ต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยาน เป็นการชั่วคราว ลดปัญหาความแออัดจากรณีเจ้าหน้าที่ต้องตรวจเอกสารตามมาตรการป้องกันโควิด


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.ได้เห็นชอบในหลักการดำเนินการยกเว้นรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้าใน หรือ ออกไปนอกราชอาณาจักร หรือ แบบ ตม.6 เฉพาะกรณีการเดินทางผ่านท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราว จากนั้นจะประเมินผลระยะหนึ่ง เพื่อพิจารณาดำเนินการในแนวทางที่เหมาะสมต่อไป ส่วนกรณีการกรอกและยื่นใบตม.6 ของคนไทยได้ยกเลิกไปตั้งแต่ปี 2560 โดยคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 42/2560

อย่างไรก็ตาม การกรอกและยื่นแบบ ตม.6 สำหรับการเดินทางทางบก (รถยนต์ รถไฟ) และทางน้ำ(เรือ) คงให้ดำเนินการต่อไป  เพราะมีจำนวนไม่มากอย่างมีนัยสำคัญเหมือนช่องทางท่ากาอาศยาน และยังคงเป็นประโยชน์ในด้านการป้องกันอาชญากรรมและการติดตามตัว

สำหรับการยกเว้นการกรอกและยื่นแบบ ตม.6 เป็นการชั่วคราวสำหรับชาวต่างชาติ เฉพาะผู้เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่ากาศยาน เนื่องจากเป็นช่องทางที่ปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังต้องมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  ทำให้จะมีการตรวจคัดกรองเมื่อผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศลงจากอากาศยานใน 2 ส่วน คือตรวจแบบ ตม.6 โดยด่านตรวจคนเข้าเมือง และตรวจข้อมูลการรับวัคซีน คัดกรองโรค โดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งทำให้มีจำนวนผู้เดินทางสะสมมากบริเวณหน้าด่านในช่วงเวลาเที่ยวบินหนาแน่นจำนวนมาก

ทั้งนี้การยกเว้นการกรอกและยื่นแบบ ตม.6 สำหรับชาวต่างชาติ จะทำให้การตรวจลงตราหน้าด่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว และลดปัญหาความแออัดของผู้โดยสาร และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นประตูด่านแรกที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศ และยังสามารถประหยัดงบประมาณสำหรับการจัดพิมพ์แบบ ตม.6 ซึ่งปัจจุบันมีการพิมพ์ในราคาแผ่นละ 0.70 บาท ซึ่งหากมีการจัดพิมพ์ตามปกติที่ 65 ล้านใบ จะคิดเป็นงบประมาณจัดพิมพ์ที่ 45.5 ล้านบาท

สำหรับการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลกายภาพของผู้เดินทางเข้าประเทศนั้น สามารถจัดเก็บผ่านระบบไบโอเมตริกส์ และในส่วนของข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสามารถเก็บจากข้อมูลของผู้ประกอบการท่องเที่ยว และสายการบินได้

ขั้นตอนหลังจากนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการออกประกาศให้เป็นไปตามกฎหมายและเกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วต่อไป

Back to top button