JP เล็งทดสอบระบบโรงสกัดกัญชง-กัญชา-กระท่อม Q4 ลุยขยายกำลังผลิต 1,000 กิโลกรัม/วัน

JP คาดก่อสร้างโรงสกัดกัญชง-กัญชา-กระท่อม กำลังผลิต 1,000 กิโลกรัม/วัน แล้วเสร็จไตรมาส 3/65 ก่อนทดสอบระบบในไตรมาส 4/6 พร้อมเดินหน้าออกสินค้าใหม่


ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP เปิดเผยว่า JP ได้รับการอนุมัติจากคณะทำงานกลุ่มกำกับดูแลกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการพิจารณาแบบแปลน (Lay Out) การก่อสร้างโรงงานสกัด ดอก ช่อดอกกัญชา กัญชง พืชกระท่อม เพื่อให้ได้สารสกัดที่เป็นยาสมุนไพร ยา อาหาร เครื่องสำอาง ที่โรงงานจังหวัดลำพูน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยในเดือนมิ.ย.2565 การก่อสร้างโรงงานมีความคืบหน้าแล้ว 70% คาดว่าโรงงานจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3/65 นี้  โดยเป็น Lay Out โรงงานขนาดใหญ่ มีกำลังการผลิต 1,000 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งที่ผ่านมา JP ได้ทำคู่ขนานการก่อสร้างอาคารโรงงานกับการผลิต โดยแบบแปลนจะมีการกั้นห้องภายใต้มาตรฐาน GMP สำหรับภาคเอกชนสามารถขอผลิตกัญชา-กัญชง และกระท่อมได้ จะต้องมีสถานที่ที่ได้รับการอนุมัติตามมาตรฐาน GMP ซึ่ง JP เป็นเจ้าแรกที่ยื่นขออนุญาตผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

หลังโรงงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ในช่วงไตรมาส 4/2565 เราจะทำการทดสอบระบบและทางสำนักงานอย.จะเข้ามาตรวจสอบระบบ คาดว่าจะทดลองการผลิตได้ปลายปีนี้หรือช่วงต้นปีหน้า ซึ่ง JP พร้อมเร่งเครื่องขยายกำลังการผลิตเต็มที่ โดยการลงทุนสร้างโรงงานจังหวัดลำพูน เป็นการร่วมทุนระหว่าง JP กับบริษัท อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (ALPHAX) โดย JP ใช้งบลงทุนสร้างโรงงานราว 160 ล้านบาท ส่วน ALPHAX ลงทุนในส่วนของเครื่องจักร” ดร.สิทธิชัย กล่าว

อย่างไรก็ดี JP มีแผนในการรุกตลาดกัญชง กัญชา กระท่อม โดยสารสกัด THC มากกว่า 0.2% กัญชา ก็ยังคงเป็นยาเสพติดตามกฎหมาย บริษัทจะผลิตเพื่อรับรองการแพทย์  ซึ่งจะผลิตยาจากสมุนไพรเท่านั้น และกลุ่มที่ 2 สาร THC น้อยกว่า 0.2% นำไปผลิตเพื่อรับรองสมุนไพรอาหารเสริม

นอกจากนี้ JP ยังมีแผนเป็นตลาดกลาง รับซื้อ กิ่ง ก้านใบ ราก กัญชง-กัญชา จากเกษตรกร หลังมีโรงงานสกัด จึงคิดโมเดลที่จะพัฒนาเป็นตลาดกลาง รับซื้อกิ่ง ก้าน ใบ ราก เพื่อคัดกรองคุณภาพ วิเคราะห์ ทดสอบ กำหนดมาตรฐานจากสินค้าเกษตร เพื่อพัฒนาเป็นสินค้าสมุนไพร และขายในอุตสาหกรรม โดย JP เป็นคนกลางในการซื้อขาย ก็จะสามารถช่วยเหลือ แนะนำ และแก้ปัญหาให้เกษตรกรได้ ปัจจุบันมีเกษตรกรมากกว่า 200 ราย ติดต่อมาที่เราเพื่อขาย ดอก กิ่ง ก้าน ราก

ทั้งนี้ ยังมองโอกาสช่องทางของตลาด Hemp Seed Oil ว่า JP มีความพร้อมด้านโรงงานการผลิต พร้อมด้วยนวัตกรรมชั้นเลิศ ที่มาพร้อมกับการได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล  GMP PIC/S คือ มาตรฐานการผลิตยาขั้นสูง เทียบเท่ากับมาตรฐานการผลิตยาของสหภาพยุโรป (EU-GMP) และมองว่าหลังจากที่ภาครัฐเปิดประเทศหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายไปมาก ผลิตภัณฑ์ Hemp Seed Oil จะเป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถสร้างภูมิปัญญาของคนไทยให้รู้จักได้ทั่วโลก

Back to top button