กิจการร่วมค้า RT คว้างาน “สร้างบ่อเก็บน้ำดิบ โรงไฟฟ้าบางปะกง” มูลค่า 261 ลบ.

RT เผยกิจการร่วมค้า “พีวี-อาร์ที-บีซีแอล” คว้างาน “โครงการจ้างก่อสร้างบ่อเก็บน้ำดิบ โรงไฟฟ้าบางปะกง” จ.ฉะเชิงเทรา จาก “กฟผ.” มูลค่ากว่า 261 ลบ.


บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT เปิดเผยว่า ในนามกิจการร่วมค้า พีวี-อาร์ที-บีซีแอล ได้รับงานโครงการใหม่ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการจ้างก่อสร้างบ่อเก็บน้ำดิบ โรงไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มูลค่ารวม 261.92 ล้านบาท

Back to top button