“ตลาดหลักทรัพย์ลาว” หารือ “ตลท.-ก.ล.ต.” เชื่อมตลาดทุนผ่าน DR-ดูโอ ลิสติ้ง

ตลาดหลักทรัพย์ลาว (LSX) ร่วมหารือกับ ตลท.-ก.ล.ต.ไทย หวังใช้ DR-ดูโอ ลิสติ้ง เชื่อมสองตลาดทุนเข้าด้วยกัน พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจ เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องและการระดมทุนในตลาดหุ้นลาว โดยปัจจุบันมีบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ประมาณ 11 บริษัท และมีบริษัทรัฐวิสาหกิจจ่อเข้าจดทะเบียนอีกประมาณ 5 บริษัท


นางสายสมร จันทจัก ผู้อำนวยการใหญ่ ตลาดหลักทรัพย์ลาว หรือ LSX เปิดเผยว่า ได้เข้าหารือกับ นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.65 หลังจากหน่วยงานทั้งสองแห่งและตลาดหลักทรัพย์ลาวได้มีความร่วมมือที่ดีกันมาโดยตลอด ประกอบกับได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสภาวะเศรษฐกิจและตลาดทุนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ให้รับฟัง รวมถึงแนวทางการสนับสนุนความร่วมมือหลังจากนี้ของทั้งสองตลาด

ทั้งนี้ จากการเข้าพบผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้สาระสำคัญใน 3 เรื่อง เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่องและการระดมทุนของตลาดหลักทรัพย์ลาว ได้แก่ 1.) การส่งเสริมความร่วมมือกับตลาดหุ้นต่างประเทศ ซึ่งนายภากร ปีตธวัชชัย ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้สนับสนุนการดึงดูดการลงทุนของผู้ลงทุนทั้งสองตลาดให้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านการออกตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ซึ่งที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยได้เริ่มทำกับหลักทรัพย์เวียดนามบ้างแล้ว โดยสำหรับเรื่องนี้ตลาดหลักทรัพย์ลาวจะนำไปพิจารณาหรือปรับหลักเกณฑ์เพื่อให้การออก DR หุ้นลาวมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต

2.) เรื่องการระดมในรูปแบบการเข้าจดทะเบียน 2 ตลาด (ดูโอ ลิสติ้ง) ซึ่งถือเป็นการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นลาวที่ปัจจุบันมีค่อนข้างน้อยและยังช่วยให้บริษัทที่ต้องระดมทุนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกเพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันก็มีบริษัทรัฐวิสาหกิจของประเทศสปป.ลาวหลายแห่งที่ต้องการเข้าระดมทุนเพื่อนำเงินไปพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

3.) เรื่องการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจเข้ามาระดมทุนและบุคลากรในตลาดทุน เช่น ผู้ที่สนใจมาออกหลักทรัพย์หรือหุ้นกู้ต่างๆ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง เป็นต้น เพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ลาวไม่ถูกหยุดชะงัก

สำหรับการเข้าพบเลขาธิการ ก.ล.ต.ไทย ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งในส่วนของ ก.ล.ต. ได้เน้นในกรอบของการคุ้มครองผู้ลงทุนและการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่ต้องเอื้อต่อการเข้ามาระดมทุนของผู้ประกอบการและโปร่งใสเป็นธรรมกับผู้ลงทุนทุกฝ่าย

ขณะที่ปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ลาวมีบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ประมาณ 11 บริษัท และมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประมาณ 1.6 หมื่นบัญชี ซึ่งแบ่งเป็นบัญชีจากนักลงทุนต่างชาติราว 20% และมีวอลุ่มฯการซื้อขายสัดส่วนกว่า 50% มาจากนักลงทุนต่างชาติ

ส่วนแผนการนำบริษัทใหม่มาเข้าจดทะเบียนนั้น ปัจจุบันมีบริษัทรัฐวิสาหกิจที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนแล้วประมาณ 5 บริษัท ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มธุรกิจสายการบิน,บริการภาคพื้นสนามบิน,ธุรกิจผลิตยา และกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า เป็นต้น

นอกจากนี้ ปัจจุบันรัฐบาลสปป.ลาว ยังมีนโยบายที่ส่งเสริมการแปรรูปบริษัทรัฐวิสาหกิจในประเทศสปป.ลาวมากขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนให้มีบริษัทที่ต้องการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

Back to top button