FSMART เปิดช่องยืนยันตัวตนแอปฯ “ทางรัฐ” ผ่านตู้ “บุญเติม”

FSMART ร่วมมือกับ “DGA” เปิดช่องทางยืนยันตัวตน ก่อนใช้บริการแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ผ่านตู้ “บุญเติม” เพื่อให้เจ้าของข้อมูลมีความมั่นใจได้ว่าตนเองจะไม่ถูกเข้าถึงข้อมูล หรือถูกแอบอ้างชื่อไปขอรับบริการ


ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เปิดเผยว่า แอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ เป็นแอปฯ สื่อกลางในการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ของภาครัฐที่รวมบริการภาครัฐกว่า 58 บริการที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย อาทิ วัยแรกเกิด ผู้ปกครองสามารถเข้ามาตรวจสอบสถานะสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและวัยเรียน สามารถดูผลคะแนน O-Net จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และวัยทำงานให้บริการตรวจสอบเครดิตบูโร ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม และสิทธิการรักษาพยาบาล สำหรับช่วงรอยต่อของวัยทำงานที่กำลังเตรียมเข้าสู่ช่วงผู้สูงอายุ ก็สามารถตรวจสอบและเช็กยอดเงินสมทบชราภาพผ่านแอปฯ ทางรัฐได้ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจความปลอดภัยด้านข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้บริการเนื่องจากแอปฯ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของตนเองที่จัดเก็บโดยหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น ก่อนที่จะให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูล แอปพลิเคชันทางรัฐจึงจำเป็นต้องพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้งาน เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบข้อมูล และบริการในแต่ละเรื่องมั่นใจได้ว่าผู้ที่ขอเข้าถึงข้อมูล และขอใช้บริการเป็นบุคคลเดียวกันจริง และเพื่อให้ประชาชนเจ้าของข้อมูลมีความมั่นใจได้ว่าตนเองจะไม่ถูกเข้าถึงข้อมูล หรือถูกแอบอ้างชื่อไปขอรับบริการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง

ขณะที่ นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMARTกล่าวว่า โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐระหว่าง DGA กับ FSMART เป็นการร่วมกันกำหนดแนวทางการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลผ่านเครือข่ายช่องทางบริการอัตโนมัติและการเงินครบวงจรแบบออนไลน์ บุญเติม

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสะดวกให้ประชาชนในการเพิ่มช่องทางยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” และให้สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานและหลักเกณฑ์การจัดทำกระบวนการและการดำเนินงานทางดิจิทัล เพื่อใช้ดิจิทัลไอดีสำหรับบริการภาครัฐสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยที่กำหนดขึ้น เป็นต้น พร้อมพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของ DGA Digital ID ให้รองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่าน “บุญเติม” ตามแนวทางที่กำหนดร่วมกัน

โดย “บุญเติม” เป็นเครือข่ายช่องทางบริการอัตโนมัติและการเงินครบวงจรแบบออนไลน์ ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว มีความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และมีความปลอดภัยได้มาตรฐานจากการได้รับความไว้วางใจให้เป็นแบงก์กิ้งเอเย่นต์จากธนาคารกว่า 7 แห่งผ่านจุดบริการกว่า 130,000 จุดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

อีกทั้งปัจจุบันบริษัทมีการให้บริการยืนยันตัวตน e-KYC ที่หน้าตู้บุญเติมกว่า 2,000 จุดทั่วประเทศ แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ ความมั่นคงปลอดภัยสูง รวมถึงระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รัดกุม สอดคล้องกับกฎระเบียบ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ซึ่งเชื่อว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยยกระดับในการเข้าถึงบริการของทางภาครัฐได้อย่างรวดเร็วมากกว่าเดิม และยังสามารถขยายความร่วมมือดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกกับกลุ่มเป้าหมายอื่นได้ในอนาคต

Back to top button