BRR ฤกษ์ดี! ลงเสาเข็มโรงงาน “Wood pellet” แห่งแรกสปป.ลาว

BRR ฤกษ์ดี! ลงเสาเข็มโรงงาน “Wood pellet” กำลังผลิต 100,000 ตัน/ปี แห่งแรกใน "สปป.ลาว" คาดเดินเครื่องผลิตครึ่งหลังปี 66 หนุนโอกาสทางธุรกิจเติบโตสูง


บริษัท บุรีรัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด (BGE) บริษัทในเครือของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์  จำกัด (มหาชน) หรือ BRR นำโดยนางจิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล (ที่ 4 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านจัดหาวัตถุดิบอ้อย และนายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ (ที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ BGE ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ กลุ่มพันธมิตร ในพิธียกเสาเอกเสาโทโรงงานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood pellet) ของบริษัท สีพันดอน–ราชลาว จำกัด (บริษัทในเครือ BRR) ณ เมืองมุนละปาโมก แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้คาดเดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์โครงการดังกล่าวในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 มีขนาดกำลังผลิตเริ่มต้น 100,000 ตัน/ปี โดยจะส่งออกให้กับบริษัท Kyuden Mirai Energy Co., Ltd. (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Kyushu Electric Power Company Incorporated ประเทศญี่ปุ่น) ภายใต้สัญญาซื้อขายระยะยาว 15 ปี

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการเจรจากับลูกค้าอุตสาหกรรมญี่ปุ่นรายอื่น ๆ เพื่อขยายกำลังการผลิตในระยะที่ 2 รองรับความต้องการชีวมวลอัดแท่งในช่วงปี 2565-2585 ที่สูงราว 8,000,000 ตันต่อปี ตามนโยบายด้านพลังงานทดแทนของประเทศญี่ปุ่น

สำหรับการร่วมทุนในครั้งนี้ได้แก่ บริษัท ราช-ลาว เซอร์วิส จำกัด, บริษัท บุรีรัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด (BGE) (BRR ถือหุ้นผ่านบริษัทในเครืออีกแห่ง (BGH) 55.6%), Kyuden Mirai Energy Co., Ltd. และ Siphandone Bolaven Development Co., Ltd. (SPD) ร่วมกันจัดตั้งบริษัท สีพันดอน – ราชลาว จำกัด (Siphandone – Ratch Lao Co., Ltd.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ในอัตราส่วนผู้ถือหุ้นร้อยละ 25, ร้อยละ 45, ร้อยละ 20 และร้อยละ 10 ตามลำดับ เพื่อพัฒนาโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง (Wood pellet) แห่งแรกใน สปป.ลาว

Back to top button