STEC พร้อมส่งมอบ “อาคารรัฐสภา“ ตามแผน ชี้รายละเอียดงานซับซ้อน

STEC ยืนยันความพร้อมส่งมอบงาน “อาคารรัฐสภา” พร้อมแจงรายละเอียดงานซับซ้อน คนนอกอุตสาหกรรมอาจจะยากที่จะเข้าใจ


บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STEC ชี้แจงกรณีที่มีกลุ่มบุคคลตั้งประเด็นคำถามเกี่ยวกับความพร้อมในการส่งมอบงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาของบริษัทว่า การส่งมอบงาน 100% เป็นกระบวนการระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง

โดยผู้รับจ้างมีหน้าที่แสดงความจำนงให้ผู้ว่าจ้างรับทราบเพื่อเริ่มต้นกระบวนการตรวจส่งมอบงาน ซึ่งในโครงการที่มีขนาดใหญ่อย่างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภานั้น การตรวจส่งมอบงานจะต้องทำไปทีละส่วน และเป็นหน้าที่ตามปกติของผู้ตรวจที่จะต้องตรวจสอบตามข้อกำหนด หากไม่เป็นไปตามรายละเอียดตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ งานในส่วนนั้นก็จะไม่สามารถผ่านการตรวจส่งมอบงานได้

ทั้งนี้ ทางบริษัทยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะให้เริ่มกระบวนการตรวจส่งมอบงานดังกล่าว จึงได้มีหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างไปตามสิทธิ และตามหน้าที่ของผู้รับจ้าง

โดยในส่วนรายละเอียดของการก่อสร้าง ทางบริษัทฯ ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการตามสัญญาทุกประการ ซึ่งข้อมูลของการก่อสร้างตามแบบมีรายละเอียดที่ซับซ้อน อาจเป็นการยากที่คนนอกอุตสาหกรรมจะเข้าใจ และงานบางส่วนมีการใช้งานไปแล้วจึงอาจมีการสึกหรอได้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็ได้สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอาคารรัฐสภาในการซ่อมแซมแก้ไขหรือให้คำแนะนำในการดูแลตามหลักวิศวกรรมตลอดมา อย่างไรก็ดี รายละเอียดความถูกต้องทุกอย่างจะถูกตรวจสอบในกระบวนการส่งมอบงานอยู่แล้ว บริษัทฯ จึงได้ยืนยันความพร้อมตามหนังสือขอส่งมอบงานเมื่อวันที่ 1 ก.ค.65

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับสิทธิตามมาตรการกำหนดค่าปรับเป็นศูนย์ ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดโควิด ที่ออกโดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐที่กำหนดให้ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรได้รับสิทธิดังกล่าว สิทธินี้จึงเป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ซึ่งกระทบต่อผู้ประกอบการทุกภาคส่วนอย่างรุนแรง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างที่ต้องพึ่งพาการขนส่งนำเข้าวัสดุและแรงงานคนจำนวนมาก ซึ่งไม่เพียงรับผลกระทบอย่างหนักจากความล่าช้าในการขนส่งหรือเมื่อมีคำสั่งให้หยุดการก่อสร้างเท่านั้น แต่การกักตัวผู้ติดเชื้อโควิดยังกระทบกับกำลังคนในการก่อสร้างตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา แม้จะมีมาตรการช่วยเหลือแล้ว  บริษัททั้งหลายในอุตสาหกรรมก่อสร้างต่างต้องประสบความสูญเสียที่เกิดจากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างประเมินค่ามิได้ อย่างไรก็ดี สิทธิในส่วนนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับแผนการส่งมอบงานของบริษัทฯ ตามที่ถูกตั้งข้อสงสัยแต่ประการใด

อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาต่อบริษัท มิใช่เป็นเพียงงานก่อสร้างโครงการหนึ่งซึ่งเป็นพันธกิจตามปกติของบริษัทฯ เท่านั้น แต่เราถือเป็นเกียรติภูมิที่ได้รับใช้ชาติในการก่อสร้างสถานที่ที่มีความสำคัญกับการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชน และจะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติสืบไป ดังเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนแล้วว่า อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ได้ถูกใช้ในการประชุมกิจการของสภามาเป็นเวลาเกือบสองปีแล้ว โดยไม่เคยบิดพลิ้วหรือรีรอที่จะให้บริการและปฏิบัติตามคำขอจากเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลโครงการทุกครั้ง จึงเป็นสิ่งพิสูจน์ได้ถึงความตั้งใจในการปฏิบัติตามสัญญา มุ่งมั่นที่จะส่งมอบงานให้สำเร็จลุล่วงไปทุกประการ

Back to top button