“เอดีบี” หั่น GDP ไทยปีนี้เหลือโต 2.9% เซ่น “เงินเฟ้อ” สูงกว่าคาด

“ธนาคารพัฒนาเอเชีย” ลดการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 65 มาอยู่ที่ 2.9% พร้อมคาดเงินเฟ้อไทยปีนี้ปรับตัวสูงขึ้นเป็น 6.3% จากเดิมคาด 3.3%


ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ปรับลดการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 65 ลงเล็กน้อย มาอยู่ที่ 2.9% จากเดิมคาด 3% และปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 66 ลงมาอยู่ที่ 4.2% จากเดิมคาด 4.5% โดยถึงแม้จะมีสัญญาณไปในทางบวก แต่เนื่องจากราคาพลังงานและราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ คาดว่าจะส่งผลต่อความต้องการส่งออกที่ลดลง ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น และกำลังซื้อภาคครัวเรือนที่ลดลง

พร้อมกันนี้ ADB ยังคาดว่าเงินเฟ้อของไทยในปีนี้ จะปรับตัวสูงขึ้น เป็น 6.3% จากเดิมคาด 3.3% ส่วนในปี 66 คาดว่าเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น 2.7% จากเดิมคาด 2.2% เนื่องจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าในวงกว้าง

Back to top button