เกินคาด! PTTEP โชว์กำไร Q2 ทะลุ 2 หมื่นลบ. แจกปันผล 4.25 บ.

PTTEP รายงานกำไรไตรมาส 2/65 อยู่ที่ระดับ 2.06 หมื่นลบ. โต 188% เทียบกับปีก่อน พร้อมแจกปันผล 4.25 บาท วันที่ 26 ส.ค.65


บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/65 และงวดครึ่งแรกของปี 65 มีกำไรสุทธิดังนี้

ทั้งนี้ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 2 ปี 2565 จำนวน 600 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 378 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่า ร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิ 222 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าเสื่อมราคาค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่าย รวมถึงขาดทุนจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันลดลง โดยกำไรสุทธิสำหรับไตรมาส 2 ปี 2565 จำนวน 600 ล้านดอลลาร์ สรอ.

แบ่งเป็นกำไรจากการดำเนินงานปกติสำหรับไตรมาส 2 ปี 2565 จำนวน 647 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 298 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 ที่มีกำไร 349 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 654 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 32 และปริมาณการขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ประกอบกับค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจำหน่ายลดลง 64 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากโครงการบงกช อย่างไรก็ตามภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 278 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากโครงการในประเทศไทย และโครงการในประเทศโอมานตามกำไรที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนั้นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 98 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากโครงการจี 1/61และโครงการจี 2/61 เริ่มการผลิต ประกอบกับโครงการมาเลเซียมีปริมาณการขายและกิจกรรมซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าภาคหลวงเพิ่มขึ้น 42 ล้านดอลลาร์สรอ. ส่วนใหญ่จากรายได้จากการขายในประเทศที่เพิ่มขึ้น

ขณะที่ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดำเนินงานปกติ สำหรับไตรมาส 2 ปี 2565 จำนวน 47 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 80 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 ที่มีขาดทุน 127 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากมีการรับรู้กำไรจากเครื่องมือทางการเงิน โดยหลักจากขาดทุนจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันลดลง 103 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ซึ่งรวมขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการ Mark to Market ที่ลดลง 96 ล้านดอลลาร์ สรอ.) จากราคาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าไตรมาส 2 ปีก่อน

พร้อมกันนี้ มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดําเนินงานรวมของกลุ่มบริษัทฯ งวด 6 เดือนแรกของปี 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นักวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ พาย ระบุว่า แนวโน้มกำไรสุทธิงวดไตรมาส 2/2565 ของ PTTEP คาดว่าจะอยู่ที่ 1.93 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 170% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 83% จากไตรมาสก่อน หนุนจากราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายที่แข็งแกร่ง และคาดว่าจะบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษน้อยลง จากการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่ 2 พันล้านบาท เทียบกับ 8.5 พันล้านบาทในไตรมาส 1/2565

Back to top button