วันนี้! แก๊สหุงต้ม ขึ้นอีก 1 บ. ดันราคาถัง 15 กก. แตะ 393 บ.

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้ทยอยปรับราคาก๊าซแอลพีจีขึ้นวันนี้ ราคาก๊าซหุงต้ม จะปรับขึ้นอีกกิโลกรัมละ 1 บาท ราคาก๊าซหุงต้มถัง 15 กก. ปรับขึ้น 15 บาท/ถัง ราคาขยับขึ้นมาอยู่ที่ 393 บาทต่อถัง 15 กก. จากปัจจุบัน 378 บาท


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 1 ส.ค.นี้ ราคาก๊าซหุงต้ม หรือแอลพีจี จะปรับขึ้นอีกกิโลกรัม (กก.) ละ 1 บาท ส่งผลให้ก๊าซหุงต้มขนาดถัง 15 กก. ปรับขึ้น 15 บาท ราคาขยับขึ้นมาอยู่ที่ 393 บาทต่อถัง 15 กก. จากปัจจุบันอยู่ที่ 378 บาท ยังไม่นับรวมค่าขนส่งบริการ ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่ให้ทยอยปรับราคาก๊าซแอลพีจีขึ้น 3 เดือนตั้งแต่ ก.ค.–ก.ย. โดยเดือนก .ย. จะขยับขึ้นเป็น 408 บาทต่อถัง 15 กก.

ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน วันที่ 24 ก.ค.65 ติดลบ 115,045 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 75,573 ล้านบาท และบัญชีก๊าซแอลพีจีติดลบ 39,472 ล้านบาท ทั้งนี้รัฐยังช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มแก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย.65 และหลังจากวันที่ 30 ก.ย.นี้จะมาพิจารณาสถานการณ์อีกครั้ง

Back to top button