IRPC รายได้ขายเพิ่ม ประคอง Q2 กำไร 3.8 พันลบ.

IRPC ไตรมาส 2/65 รายได้ขายพุ่ง 75% หลังราคาขายเฉลี่ยเพิ่ม ประคองกำไร 3.8 พันลบ. ลดลง 16% จากปีก่อนกำไร 4.6 พันลบ. ส่วน 6 เดือนแรกกำไร 5.3 พันลบ. ลดลง 47% จากปีก่อนกำไร 1.02 หมื่นลบ.


บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/65 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.65 ดังนี้

โดยไตรมาส 2/65 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิเพิ่มขึ้น 42,537 ล้านบาท หรือร้อยละ 75 โดยมีสาเหตุมาจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 72 ตามราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้น และปริมาณขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 โดยโรงกลั่นน้ำมันมีอัตราการกลั่นอยู่ที่ 198,000 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 Market GIM เพิ่มขึ้น 3,835 ล้านบาท หรือร้อยละ 44 โดยมีสาเหตุมาจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยเฉพาะน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซินปรับตัวดีขึ้น

อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ขาดทุนจากสต๊อกน้ำมันสุทธิรวม 1,298 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/64 ที่มีกำไรจากสต๊อกน้ำมันสุทธิ 3,507 ล้านบาท ส่งผลให้ Accounting GIM ลดลง 970 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8

Back to top button