ปิดฉาก! สูตรหาร 500 สภาล่มตามคาด เตรียมใช้หาร 100 หา ส.ส.บัญชีรายชื่อ

รัฐสภา เตรียมตีตกกฎหมายเลือกตั้งสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หาร 500 ย้อนกลับไปสูตรแรก คำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หาร 100 หลังวันนี้รัฐสภาองค์ประชุมไม่ครบ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมรัฐสภาที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ. … วาระ 2 ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับมาตรา 23 ที่เกี่ยวกับสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ด้วยการหาร 500

จากนั้นที่ประชุม ได้เริ่มต้นพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่…) พ.ศ… ในมาตรา24/1 เรื่องวิธีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อหารด้วย 500 ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) ไปแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมรัฐสภา ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีคำนวณจากการหาร 100 เป็นหาร 500

โดย นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า การที่ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. เข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนวิธีคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ จากหาร 100 เป็นหาร 500 เหมือนอยากเห็นพรรคส่วนเกิน พรรคเล็ก พรรคน้อยเดินกันเป็นพรวน และขอชื่นชมคนเสนอญัตติเปลี่ยนเป็นวิธีหาร 500 ชื่อวีๆ มาศๆ ที่มีส.ส.บัญชีรายชื่อคนเดียว ได้คะแนนมา 35,000 คะแนน แต่กลับมามีบารมีในสภา ถ้าไม่มีเบื้องหลังการถ่ายทำ เรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นในรัฐสภา

ระหว่างนั้น นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ประท้วงที่ถูกพาดพิง โดยตอบโต้ว่า น่าสงสารพรรคที่แพ้หาร 500 เหมือนหมาถูกน้ำร้อนลวก ทำให้นายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานรัฐสภา ซึ่งทำให้หน้าที่ประธานในที่ประชุมในขณะนั้น เตือนให้ถอนคำพูด จากนั้นนายครูมานิตย์และนพ.ระวี ได้พูดตอบโต้กันไปมา จนนายพรเพชรต้องไกล่เกลี่ยให้ยุติ เพื่อเดินหน้าประชุมต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการอภิปรายมาตรา 24/1 เสร็จสิ้น นายพรเพชร ที่ทำหน้าที่ประธานการประชุม ได้กดออดเรียกสมาชิกรัฐสภามาแสดงตน ใช้เวลาร่วม 15 นาที เพื่อรอสมาชิกเข้าห้องประชุม ผลการแสดงตน มีสมาชิกแสดงตน 367 เสียง เกินกึ่งหนึ่งไปหวุดหวิดเพียง 3 เสียง ถือว่า มีองค์ประชุมครบ แต่นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ขอใช้สิทธิคัดค้าน กลัวจะมีการเสียบบัตรแทนกัน ขอให้ใช้วิธีแสดงตนโดยการขานชื่อรายบุคคล มีผู้รับรองครบถ้วน

ขณะที่ นพ.ระวี คัดค้าน เพราะการโหวตแสดงตนด้วยการเสียบบัตรผ่านไปแล้ว เกรงจะเตะถ่วงมากเกินไป ขอเสนอญัตติไม่ให้ใช้วิธีขานชื่อแสดงตน แต่นายพรเพชรยืนยันให้มีการแสดงตนโดยการขานชื่อรายบุคคล จากนั้นจึงเริ่มการขานชื่อแสดงตนเป็นรายบุคคล ใช้เวลาไป 1.30 ชั่วโมง หลังจากที่สมาชิกรัฐสภาขานชื่อแสดงตนครบถ้วนแล้ว ปรากฎว่า มีส.ส.และส.ว.หลายคนที่ขานชื่อไม่ทันในการเรียกชื่อเป็นรายบุคคล มาขอขานชื่อแสดงตนเพิ่มเติมภายหลังเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความสับสน ต้องเติมชื่อเพิ่มกันวุ่นวาย รวมแล้วเสียเวลาไปร่วม 2 ชั่วโมง ในการขานชื่อและนับผลแสดงตน ผลการนับองค์ประชุมมีผู้แสดงตน 403 คน ถือว่าครบองค์ประชุม นายพรเพชรจึงให้ส.ส.เสียบบัตรลงคะแนนว่าจะเห็นชอบกับมาตรา 24/1 หรือไม่

อย่างไรก็ตาม ในช่วงการเสียบบัตรลงคะแนนจะเห็นด้วยกับมาตรา 24/1 หรือไม่ ก็ต้องเสียเวลาไปอีกร่วม 20 นาที เพราะสมาชิกในห้องประชุมกลับมาเหลืออยู่น้อย โดยนายพรเพชรพยายามยื้อให้สมาชิกกลับมาเสียบบัตรลงคะแนนให้มากที่สุด จนนายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรค พท. ทักท้วงว่า ขอให้นายพรเพชรรีบเปิดเผยผลการลงคะแนนมาตรา 24/1

ในที่สุดนายพรเพชรแจ้งผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมว่า องค์ประชุมไม่ครบขอปิดประชุม ในเวลา 16.17 น. ทำให้การพิจารณาร่างกฎหมายลูกค้างอยู่ในที่ประชุม และมีแนวโน้มว่าจะพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกำหนด 180 วัน ในวันที่ 15 สิงหาคมนี้ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดวันประชุมร่วมรัฐสภาเพิ่มเติมแต่อย่างใด ซึ่งหากไม่สามารถประชุมได้

หลังจากนี้ไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคมซึ่งจะครบกำหนด 180 วัน ที่จะต้องพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จ หากไม่มีการนัดประชุมร่วมรัฐสภาแล้ว หมายความว่า สภาไม่สามารถพิจารณาร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ได้ทัน 180 วัน จะทำให้ร่างดังกล่าวมีอันตกไป ก็ต้องนำร่างหลักที่เคยเสนอต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภามาใช้นั้นคือสูตรหาร 100 แต่ต้องดูขั้นตอนว่าต้องส่งไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หรือไม่ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของรัฐสภา

Back to top button