“โควิด” วันนี้ ป่วยใหม่ 1,508 คน เสียชีวิต 29 ราย

“ศบค.” พบโควิด ผู้ป่วยใหม่ วันนี้ 1,508 ราย เสียชีวิต 29 แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,508 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวันว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 1,508 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,508 ราย  และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 0 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,400,161 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,023 ราย หายป่วยสะสม 2,403,503 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 19,712 ราย เสียชีวิต 29 ราย เสียชีวิตสะสม 10,189 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 965 ราย

Back to top button