ชัดแล้ว! บิ๊กล็อต TAKUNI มูลค่า 416 ลบ. ตระกูล “ตรีวีรานุวัฒน์” ขายรายย่อย

ชัดแล้ว! โผล่บิ๊กล็อต TAKUNI ปริมาณจำนวนหุ้น 160 ล้านหุ้น มูลค่า 416 ลบ. สัดส่วน 20% ราคาเฉลี่ย 2.60 บ. ตระกูลตรีวีรานุวัฒน์ “นายประเสริฐ-นางสาวนิตา” ขายให้กับรายย่อย 15 ราย


บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TAKUNI ชี้แจงการซื้อขายหุ้นของบริษัทตามที่ได้ปรากฎในรายการซื้อขายหุ้นของบริษัทผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 จำนวน 20.00% รวมปริมาณจำนวนหุ้น 160 ล้านหุ้น มูลค่าซื้อขาย 416 ล้านบาท ราคาเฉลี่ย 2.60 บาท ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท

โดยรายการดังกล่าวเกิดจากการขายหุ้นของผู้ถือหุ้น 2 ราย คือ นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์ ขายออก 10% และ นางสาวนิตา ตรีวีรานุวัฒน์ ขายออก 10% เป็นการขายให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งสิ้นจำนวน 15 ราย โดยแต่ละรายทำรายการเข้าซื้อหุ้นไม่เกิน 5.00% และไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้อง หรือเป็นบุคคลเกี่ยวโยงกับคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ หลังทำรายการนายประเสริฐ เหลือถือหุ้น TAKUNI สัดส่วน 6.18% ส่วนนางสาวนิตา เหลือสัดส่วน 9.08%

อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผุ้ถือหุ้นรายใหญ่ในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ การกำหนดนโยบายบริษัทฯ การประกอบธุรกิจ และอำนาจในการบริหารจัดการแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยทันที

Back to top button