TIPH เคาะปันผล 0.50 บ. ขึ้น XD 13 ก.ย.นี้

บอร์ด TIPH ไฟเขียวจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65 เป็นเงินสด 0.50 บ./หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 13 ก.ย.65 จ่าย 28 ก.ย.65


บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 ส.ค.65 มีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65 เป็นเงินสดในอัตรา 0.50 บาท/หุ้น กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 13 ก.ย.65 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 ก.ย.65

Back to top button