“โควิด” วันนี้ ป่วยใหม่ 1,360 คน เสียชีวิต 22 ราย

ศบค.พบป่วย "โควิด" ใหม่ 1,360 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย รวมชีวิตสะสม 10,724 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (5 ก.ย. 65) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 1,360 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,360 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,436,467 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,106 ราย หายป่วยสะสม 2,443,568 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 15,418 ราย เสียชีวิต 22 ราย เสียชีวิตสะสม 10,724 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 731 ราย

Back to top button