TTB แจงเหตุ Mobile Banking ล่ม เร่งเยียวยา-ปรับปรุงระบบ

ผู้บริหาร TTB แจงเหตุ Mobile Banking ล่ม พร้อมเร่งหามาตรการเยียวยาผู้รับผลกระทบ และปรับปรุงระบบเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้ให้งาน


น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ตามที่ระบบ Mobile Banking ของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TTB ขัดข้อง ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2565 ทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้งานได้หรือใช้เวลานานในการทำธุรกรรมนั้น

โดย ธปท. ได้รับรายงานปัญหาที่เกิดขึ้น และตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้าที่จำเป็นต้องทำธุรกรรมในช่วงดังกล่าว โดยได้สั่งการให้ TTB เร่งช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบให้ได้อย่างครบถ้วนและทันท่วงที ซึ่ง TTB ได้ขยายช่องทางให้บริการสำรองแก่ลูกค้า รวมทั้งขยายเวลาการให้บริการสาขานอกห้าง และจัดเตรียม Call Center ให้พร้อมรองรับการให้ความช่วยเหลือและการทำธุรกรรมของลูกค้าอย่างเต็มที่ในทุกกรณี

น.ส.สิริธิดา กล่าวอีกว่า แม้ปัจจุบันสถานการณ์การให้บริการ Mobile Banking เริ่มคลี่คลาย ธปท. ได้กำชับให้ TTB ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการจะไม่สะดุดลงอีก พร้อมกับสั่งการดังต่อไปนี้

1.ผู้บริหาร TTB เข้ารายงานข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้น

2.TTB ต้องจัดทำแผนปรับปรุงและยกระดับมาตรฐานของระบบ เพื่อให้บริการ Mobile banking ของ TTB มีความเสถียร โดยให้คณะกรรมการธนาคาร กำกับดูแลการนำแผนไปปฏิบัติและประเมินผลอย่างจริงจัง รวมทั้งรายงานผลให้ ธปท. ทราบเป็นระยะ

3.คณะกรรมการธนาคาร ต้องพิจารณาความพร้อมของระบบการให้บริการ ก่อนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ด้านดิจิทัล หรือก่อนเปลี่ยนระบบงานที่จะส่งผลต่อการให้บริการ Mobile Banking อย่างรอบคอบ

โดยปัจจุบัน ธปท. อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการกับ TTB เพิ่มเติมจากเหตุการณ์ดังกล่าว

“ธปท. ขอยืนยันว่าระบบการชำระเงินโดยรวม มิได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ และยังให้บริการได้ตามปกติ ทั้งนี้ ธปท. ยังมุ่งดูแลบริการด้านการชำระเงินให้เป็นไปอย่างราบรื่น สามารถตอบโจทย์การพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน” น.ส.สิริธิดา ระบุ

ด้าน นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TTB ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานธนาคารทหารไทยธนชาตทุกคน รู้สึกเสียใจและตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ลูกค้าได้รับจากเหตุการณ์แอปฯ ttb touch ขัดข้องไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ในระหว่างวันที่ 1 และ 2 กันยายน 2565 สร้างผลกระทบให้กับลูกค้าผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ดังกล่าว

ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการอัปเกรดแอปฯ ttb touch เป็นเวอร์ชันใหม่ โดยแอปฯ ใหม่นี้ได้ถูกพัฒนาให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย และครอบคลุมในหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า จนถึงวันนี้มีจำนวนผู้ใช้งานแอป ttb touch มากกว่า 4.5 ล้านราย

จากการที่มีผู้ใช้งานมากขึ้น ส่งผลให้มีปริมาณธุรกรรมเพิ่มเป็นจำนวนมาก ประกอบกับช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงต้นเดือนกันยายนมีปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษ ทำให้แอปฯเกิดความหน่วง จนไม่สามารถตอบสนองการใช้งานของลูกค้าได้เป็นปกติ ทางทีมงานจึงได้ตัดสินใจปิดระบบ เพื่อเคลียร์ธุรกรรมที่ค้างอยู่เป็นระยะ แต่เมื่อมีปริมาณธุรกรรมค้างมากขึ้น ธนาคารจึงตัดสินใจปิดระบบเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับการใช้งาน จนในช่วงดึกของคืนวันที่ 2 กันยายน แอป ttb touch ได้กลับมาให้บริการเป็นปกติ

นายปิติ กล่าวว่า ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ทีมผู้บริหาร รวมทั้งตน ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อเร่งแก้ปัญหาให้แอปฯ ttb touch กลับมาให้บริการได้โดยเร็วที่สุด รวมถึงได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ อาทิ การขยายเวลาให้บริการของสาขานอกห้างฯ เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรเดบิตเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานผ่านช่องทางเอทีเอ็มได้ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) ที่สาขา ตลอดจนการเยียวยาดูแลยกเว้นค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยจ่ายจากการชำระค่างวดสินเชื่อล่าช้าอันเนื่องมาจากระบบขัดข้อง

ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อย่างเคร่งครัด ในการวางแผนปรับปรุงระบบและนำเสนอมาตรการเยียวยาลูกค้าอย่างเหมาะสมและทันท่วงที

“ขอให้ความมั่นใจต่อทุกท่านว่า ธนาคารได้มีแผนการปรับปรุงแอปฯ ttb touch ที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพและประสิทธิภาพของแอปฯ ttb touch ในระยะยาว เราได้มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ทั้งภายในและภายนอก โดยตัวผมเองและผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานหลักในการขับเคลื่อนแผนการปรับปรุงแอปให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างยั่งยืน” นายปิติ กล่าว

พร้อมระบุว่า ขอเป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานธนาคารทหารไทยธนชาตทุกคน เพื่อขออภัยลูกค้าทุกท่านจากใจจริง และขอน้อมรับทุกความคิดเห็น เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาแอปฯให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และขอยืนยันว่าธนาคารจะดูแลเยียวยาลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่

Back to top button