ส่อง 4 หุ้นปันผล ขึ้น XD 13 ก.ย.นี้ AYUD ยีลด์สูงกว่า 9%

ส่อง 4 หุ้นปันผล ได้แก่ AYUD-HMPRO-MST-TIPH ก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 13 ก.ย.65 AYUD ยีลด์สูงกว่า 9%


“ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” ได้ทำการรวบรวมรายชื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ.) ที่เตรียมจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเตรียมขึ้นเครื่องหมาย XD (วันที่ผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิปันผล) ในวันที่ 13 ก.ย.นี้ เพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่ต้องการได้รับสิทธิเงินปันผลจากบริษัทเข้าซื้อหุ้นหรือถือหุ้นก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD

ทั้งนี้หากนักลงทุนมีการซื้อในวันขึ้นเครื่องหมาย XD หรือหลังวันขึ้นเครื่องหมาย XD ไปแล้ว ทางนักลงทุนก็จะไม่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่คณะกรรมการอนุมัติ

สำหรับหุ้นที่จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 13 ก.ย.65 ได้แก่ AYUD, HMPRO,MST และ TIPH โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่าง

โดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 5.14 บาท และกำหนดจ่ายวันที่ 28 ก.ย. 65 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 9.65% วัดจากราคาปิด ณ วันที่ 9 ก.ย. อยู่ที่ 53.25 บาท หากเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลระหว่างปี 65 กับช่วงปี 64 หากเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลระหว่างปี 65 กับช่วงปี 64 จะพบว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 65 สูงกว่าการจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 64 อยู่ที่ 0.77 บาท

ขณะที่ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.17 บาท และกำหนดจ่ายวันที่ 27 ก.ย. 65 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 1.21% วัดจากราคาปิด ณ วันที่ 9 ก.ย. อยู่ที่ 14.00 บาท หากเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลระหว่างปี 65 กับช่วงปี 64 จะพบว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 65 สูงกว่าการจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 64 อยู่ที่ 0.12 บาท

ส่วน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MST มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.33 บาท และกำหนดจ่ายวันที่ 26 ก.ย.65 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 2.75% วัดจากราคาปิด ณ วันที่ 9 ก.ย. อยู่ที่ 12.00 บาท หากเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลระหว่างปี 65 กับช่วงปี 64 จะพบว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 65 ต่ำกว่าการจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 64 อยู่ที่ 0.48 บาท

รวมถึง บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH มีอัตราจ่ายปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.50 บาท และกำหนดจ่ายวันที่ 28ก.ย.65 โดยอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend Yield) อยู่ที่ 0.74% วัดจากราคาปิด ณ วันที่ 9 ก.ย. อยู่ที่ 67.00 บาท

Back to top button