ต่ออีก 2 เดือน! ครม.ยืดอายุลด “ภาษีน้ำมันดีเซล” หวังช่วยประชาชน

ครม. มีมติเห็นชอบต่ออายุการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลอีก 2 เดือน โดยลดลงลิตรละ 5 บาท เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน บรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. มีมติเห็นชอบการต่ออายุมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล โดยลดลงลง 5 บาทต่อลิตร ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 20 กันยายน 2565 ออกไปอีก 2 เดือน โดยให้มีผลถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565

โดยก่อนหน้านี้ กระทรวงการคลัง ได้ปรับลดอัตราการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล จนถึงปัจจุบันรวม 3 ครั้ง ซึ่งมาตรการลดภาษีน้ำมันดีเซลลงทำให้รัฐสูญรายได้ประมาณ 68,000 ล้านบาท สำหรับการลดภาษีทั้ง 3 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 20 พฤษภาคม 2565 ลดภาษีลง 3 บาทต่อลิตร เป็นเวลา 3 เดือน ส่งผลให้รัฐบาลสูญเสียรายได้ประมาณ 18,000 ล้านบาท

ครั้งที่ 2 ช่วงวันที่ 21 พฤษภาคม – 20 กรกฎาคม 2565 เป็นเวลา 3 เดือน โดยลดภาษีดีเซลลง 5 บาทต่อลิตร รัฐสูญรายได้ประมาณ 30,000 ล้านบาท

ครั้งที่ 3 เป็นการขยายอายุมาตรการตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 20 กันยายน 2565 เป็นเวลา 2 เดือนโดยลดภาษีในอัตราเดิม 5 บาทต่อลิตร รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท

สำหรับมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ในการดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในมาตรการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันแพง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระต้นทุนการเดินทาง และต้นทุนของสินค้าและบริการหลายประเภท

Back to top button