แค่ชื่อเหมือน! VNG ยันไม่เกี่ยวข้อง ปมขอเงินช่วยเหลือจากรัฐ

VNG ยืนยันไม่เกี่ยวข้องกรณีมีข่าวบริษัทนำเข้าก๊าซของประเทศเยอรมนีขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล แจงแค่มีชื่อย่อเหมือนกัน


นายวรรธนะ เจริญนวัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ VNG กล่าวว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับบริษัทนำเข้าก๊าซ ของประเทศเยอรมนี ขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล และมีชื่อย่อบริษัทเดียวกับบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (VNG) นั้น บริษัทของชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวทั้งทางตรงและทางอ้อมแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในส่วนของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 ของกลุ่มบริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมีรายได้รวม 7,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 677 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44 % เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน

โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ที่แข็งแรงของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่กับการลดต้นทุนทั้งค่าพลังงาน และเศษไม้ทำให้ภาพรวมผลการดำเนินงานในครึ่งปีแรกยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ส่วนแนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของ VNG คาดว่าจะเติบโต เนื่องจากการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นอีกแรงหนุนสำคัญที่ทำให้กำไรเติบโต

Back to top button