“กบน.” เคาะตรึงดีเซล 34.94 บ. แม้ราคาผันผวน ยันไม่ปล่อยลอยตัว

“กบน.” เคาะตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลสัปดาห์นี้ที่ 34.94 บ. แม้น้ำมันตลาดโลกลดลง และจะไม่ปล่อยลอยตัวราคาน้ำมันดีเซลอย่างแน่นอน เงินเข้าในกลุ่มน้ำมันดีเซลลิตรละ 2 บาท เพื่อนำเงินมาเสริมสภาพคล่อง


นายพรชัย จิรกุลไพศาล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กบน. วันนี้ มีมติตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลสัปดาห์นี้ไว้ที่ 34.94 บาทต่อลิตร แม้สถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกจะลดลง แต่ยังคงมีความผันผวน จึงต้องมีการพิจารณาเป็นรายสัปดาห์ต่อไป และจะไม่มีการลอยตัวราคาน้ำมันดีเซลอย่างแน่นอน

สำหรับการตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในครั้งนี้ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเก็บเงินเข้าในกลุ่มน้ำมันดีเซลลิตรละ 2 บาท เพื่อนำเงินมาเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีรายรับสุทธิประมาณวันละ 99.37 ล้านบาท แบ่งเป็น รายรับประเภทน้ำมัน ประมาณวันละ 125.03 ล้านบาท และมีรายจ่ายประเภทก๊าซ LPG ประมาณวันละ 25.66 ล้านบาท

โดยประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 18 กันยายน 65 ติดลบ 124,348 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมัน ติดลบ 83,002 ล้านบาท บัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 42,346 และเงินเรี่ยไร 1,000 ล้านบาท

Back to top button