ตลท. จับ MITSIB เข้า “แคชบาลานซ์” เริ่มพรุ่งนี้

ตลท. จับ MITSIB เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance เริ่ม 21 ก.ย.-11 ต.ค.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้บริษัท มิตรสิบ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ MITSIB เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.65 สิ้นสุดวันที่ 11 ต.ค.65

Back to top button