“โควิด” วันนี้ ป่วยใหม่ 1,129 คน เสียชีวิต 13 ราย

"โควิด" วันนี้ ป่วยใหม่ 1,129 ราย เสียชีวิต 13 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 10,970 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (21 ก.ย. 65) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 1,129 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,129 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,452,097 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 934 ราย หายป่วยสะสม 2,465,999 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 8,371 ราย เสียชีวิต 13 ราย เสียชีวิตสะสม 10,970 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 598 ราย

Back to top button