ท่องเที่ยวคึกคัก! ต่างชาติเข้าไทยกว่า 5.3 ล้านคน รายได้สะพัด 2 แสนลบ.

ท่องเที่ยวคึกคัก! ศบค. เผยตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยช่วง 1 ม.ค.-21 ก.ย.65 สะสมกว่า 5.3 ล้านคน รายได้สะพัด 2 แสนลบ. พบตัวเลขนักท่องเที่ยว “อินเดีย” สูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง 5.2 แสนคน ส่งผลยอดนักท่องเที่ยวในไทยสะสม 98.7 ล้านคน สร้างรายได้ 4.32 แสนลบ.


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ชุดใหญ่ ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานวันนี้ รับทราบตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-21 ก.ย.อยู่ที่ 5,257,196 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากทั้งปี 64 ที่มีนักท่องเที่ยวเพียง 427,869 คนเท่านั้น โดยรายได้จากการท่องเที่ยว (1 ม.ค.-21 ก.ย. 65) สะสมอยู่ที่ 211,974 ล้านบาท

สำหรับสัดส่วนนักท่องเที่ยวแบ่งตามประเภทการเดินทาง คือ ทางอากาศ คิดเป็น 80% มีจำนวน 4,205,757 คน โดยอันดับหนึ่งมาจากประเทศอินเดีย 528,753 คน รองลงมาสิงคโปร์ 285,303 คน และมาเลซีย 258,789 คน และทางบก คิดเป็น 20% มีจำนวน 1,051,439 คน โดยอันดับหนี่งมาจากประเทศมาเลเซีย 634,693 คน รองลงมาคือ ลาว 234,849 คน และกัมพูชา 122,575 คน

ส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-21 ก.ย. 65 มีนักท่องเที่ยวสะสม 98.7 ล้านคน-ครั้ง โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวสะสม 432,889 ล้านบาท ทั้งนี้ จังหวัดที่คนไทยท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร รองลงมาเป็นชลบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี ตามลำดับ

ขณะที่ภาพรวมรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งจากนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย (คิดเป็น 67%) และจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ (คิดเป็น 33%) อยู่ที่ 644,863 ล้านบาท

 

Back to top button