STANLY ยอดขายชิ้นส่วนยานยนต์พุ่ง! ดันกำไร Q2 โต 82% แตะ 486 ล้าน

STANLY ยอดขายชิ้นส่วนยานยนต์พุ่ง! ดันกำไรไตรมาส 2 (ก.ค.- ก.ย.65 ) โต 82% แตะ 486 ล้าน จากช่วงเดียวกันปีก่อน 267 ล้าน ดันงวด 6 เดือนแรกกำไรทะลุ 800 ล้าน


บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  หรือ STANLY รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/65 และงวด 6 เดือนแรกของปี 65 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากยอดขายในช่วงไตรมาสที่ 2 ( 1 ก.ค.-30 ก.ย.65 ) ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 3,551.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 533.59 ล้านบาท หรือ 17.68% จากช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมียอดขาย 3,017.62 ล้านบาท อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์กลับมาผลิตเพิ่มขึ้น หลังจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด -19 และการขาดแคลนชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตยานยนต์ และอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบ

โดยรถยนต์มีการผลิตจำนวน 493,926 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่มียอดการผลิต 367,034 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 34.57% โดยมียอดการส่งออกจำนวน 256.800 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่มียอดการส่งออก จำนวน203 992 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 25.89%

ในขณะเดียวกันยอดขายภายในประเทศมีจำนวน 206.391 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่มียอดขายจำนวน 156.215 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 32.12% ในส่วนของรถจักรยานยนต์  มียอดการผลิตทั้งสิ้น  540,327 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งมียอดการผลิต 274,181 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 97.07% และมียอดขายในประเทศ 455,947 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่มียอดขาย329,926 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 38.20%

Back to top button